MENU

Wyjazd treningowy do Dźwirzyna.

Połowa września to także sprzyjający czas na turystyczne eskapady.

XVII Integracyjny Rajd Pieszy po Puszczy Wkrzańskiej

10-09-2020 Rajd za nami.

Przeszliśmy ... a piesze wyzwania po raz kolejny zostały pokonane.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zakupu nowego busa 9 - osobowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy zakupu nowego busa 9 - osobowego wraz z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych

 I. Kierujący zapytanie:

PSONI Koło w Policach, ul. Korczaka 57, 72-010 Police, NIP 8512739037, REGON 812729706

mail:psoni@police.pl

II. Przedmiot zapytania:     

 Przedmiotem zapytania jest dostawa nowego 9-osobowego busa,  przystosowanego do przewozu minimum jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, z homologacją i zgodnie z przepisami UDT, bez windy.

       Samochód osobowy ma spełniać następujące warunki :

- całkowita długość samochodu od 540 cm do 600 cm,

- wysokość całkowita od 230 cm do 260 cm,

- wysokość wewnętrznej tylnej części kabiny nie mniej niż 180 cm,

- silnik diesel,

- moc od 120 – 150 KM.

WYPOSAŻENIE:

- osobno sterowana klimatyzacja przedniej i tylnej części kabiny,

- komputer pokładowy,

- radio z bluetooth, gniazdo usb, zestaw głośnomówiący,

- kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach,

- elektrycznie regulowane szyby

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka,

- immobilizer, centralny zamek,

- czujniki parkowania tył i przód,

- komputer pokładowy

REALIZACJA SPRZEDAŻY DO KOŃCA 2020 r.

Prosimy o przesłanie ofert do 21.09.2020

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe


Zamawiający

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach

Zapytanie ofertowe

na świadczenie usług pośrednictwa pracy w ramach projektu

pn. „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata  2014-2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 Ogłoszenie nr 566406-N-2020 z dnia 2020-07-27 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach: Dostawa wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej w budynku PSONI Koło w Policach.

ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Policach ul. Korczaka 57 , 72-010 Police

tel./fax. 91 31 80 270, e-mail: psoni@police.pl, adres strony internetowej: www.psoni.police.pl

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej  w budynku PSONI Koło w Policach”.

 Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego WZ 2014-2020 

Termin składania ofert: 4.08.2020 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach  72-010 Police, ul. Korczaka 57

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d90f8cee-9cf1-4f16-bfec-fab67057e64e

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f1815bb9-8473-4a11-af42-66a3a82bf14b

Unieważnienie postępowania

ZAMAWIAJĄCY
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach
UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZGODNIE Z ART. 93 UST.1 PKT 7 USTAWY Pzp
w trybie przetargu nieograniczonego
na „Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej  w budynku PSONI Koło w Policach”  realizowane w ramach projektu: „Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, 

Zamówienie na "Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej w budynku PSONI Koło w Policach”

                                 

ZAMAWIAJĄCY Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Koło w Policach ul. Korczaka 57 , 72-010 Police
tel./fax. 91 31 80 270, e-mail: psoni@police.pl
adres strony internetowej: www.psoni.police.pl

zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy

o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawę wyposażenia do sal: rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej  w budynku PSONI Koło w Policach” 
Zadanie realizowane w ramach projektu:
„Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police” RPZP.07.01.00-IP.02-32-K54/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020, 
Termin składania ofert: 24.07.2020 godz. 10.00
Miejsce składania ofert: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Policach  72-010 Police, ul. Korczaka 57

 

 

Zapytanie ofertowe na wyposażenie Sali Doświadczania Świata

Zapytanie Ofertowe na wyposażenie Sali Doświadczenia Świata w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach na potrzeby realizacji projektu pn.: "Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany  - aktywizacja w PSONI Police" nr RPZP.07.01,00-32-K003/19 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014 - 2020.
 

Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach pozyskało środki unijne na realizację projektu Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police”. 

Projekt jest ukierunkowany na kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz integracji podopiecznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty aktywizacji zawodowej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym przygotowanie osób ze Środowiskowego Domu Samopomocy do uczestnictwa w Warsztatach. Działania aktywizacji zawodowej uwzględniają kompleksowe programy oraz wsparcie realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy  i Warsztaty Terapii Zajęciowej w celu przygotowania do podjęcia zatrudnienia. Główny cel projektu jest zbieżny z celem szczegółowym Działania 7.1 RPO WZ 2014-2020: do 2023 r. nastąpi aktywna integracja mieszkańców powiatu polickiego zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich zatrudnienie. Przedmiotem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa ramach WTZ i ŚDS prowadzonych przez Koło PSONI w Policach z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej. Wdrażane usługi aktywnej integracji będą mieć charakter wsparcia indywidualnego. W ramach projektu 100 osób ze znaczną, umiarkowaną i sprzężoną niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi otrzyma poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społeczno – zawodowej, wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Pracownicy WTZ/ŚDS wezmą udział w szkoleniach, a uczestnicy w szkoleniach, nauce rzemiosła i praktykach zawodowych. Integralną część projektu stanowi zakup wyposażenia. Profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny pozwoli znacznie zwiększyć efekty aktywizacji, przyczyniając się jednocześnie do wyraźnej poprawy funkcjonowania w społeczeństwie. Sala rehabilitacyjna wzbogaci się w aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, terapii radiofalowej  ukierunkowanej, aparat do terapii falami uderzeniowymi z laserem, 4 kanałowy aparat do Magnetoterapii i wiele innych. Sala rehabilitacyjnej klinicznej zostanie doposażona w bieżnię antygrawitacyjną z wszystkimi rozmiarami spodenek i system wideo dla osób z niepełnosprawnościami. Rehabilitacja będzie się odbywać 2 razy w tyg. po 3h. Doposażone zostaną również mi.in. pracownie ceramiczna, cukiernicza, obróbki drewna i sala doświadczenia świata.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na podstawie umowy nr RPZP.07.01.00-32-K003/19 - 00

 

 

Zapytanie ofertowe - Sala Doświadczania Świata

Zapytanie ofertowe na wyposażenie Sali Doświadczania Świata w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach na potrzeby realizacji projektu pn. "Dotknąć świata, dojrzeć do zmiany - aktywizacja w PSONI Police" nr RPZP.07.01.00-32-K003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020

projekt i wykonanie strony: SeeSite