MENU

Mieszkanie Treningowe

Mieszkanie Treningowe funkcjonuje od od 02.01.2008r. Jest to placówka powołana przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka ma zasięg lokalny i obejmuje swoim działaniem beneficjentów z obszaru Powiatu Polickiego i miasta Szczecin.

projekt i wykonanie strony: SeeSite