MENU

Zadania WTZ

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się poprzez:

 • usprawnianie ogólnej sprawności psychofizycznej;
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym; rozwijanie umiejętności z wykorzystaniem różnych technik terapii zajęciowej takich jak: arteterapia, ergoterapia, teatroterapia, choreoterapia, muzykoterapia;
 • rozwijanie sprawności niezbędnych w pracy.

Warsztat stwarza dla Uczestników warunki do rozwijania zainteresowań i talentów, wyzwala ich możliwości twórcze i uczy wrażliwości na piękno. Dzięki temu prace powstałe w WTZ prezentowane są i podziwiane na wystawach, kiermaszach. Uczestnicy biorą udział w przeglądach i konkursach muzycznych oraz plastycznych. Dodatkową atrakcją, a jednocześnie ważną formą terapeutyczną, są wyjazdy na wycieczki, udział w wyjazdach treningowych i w zawodach sportowych.

Organizacja

 • WTZ pracuje od poniedziałku do piątku w godz.7:00 -16 :30;
 • zajęcia prowadzone są w ośmiu pracowniach:
  • gospodarstwa domowego
  • rehabilitaccyjno-dydaktycznej
  • stolarskiej
  • szkła dekoracyjnego
  • ogrodniczo-porządkowej
  • ceramiki
  • rękodzieła
  • poligraficzno-komputerowej
 • prowadzone są również zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej pod okiem specjalisty w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu;
 • prężnie działa grupa self-adwokatów.

Dla osób, które nie mogą samodzielnie się przemieszczać organizowany jest dowóz do placówki dwoma samochodami typu "bus" dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

projekt i wykonanie strony: SeeSite