MENU

Władze PSOUU Koła Terenowego POLICE na lata 2015 - 2019

Najwyższą Władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła, zwoływane co najmniej raz do roku. Raz na cztery lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, które w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora. Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Członków Koła PSOUU w Policachodbyło się w dniu 09 kwietnia 2015r.

 

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Policach na lata 2015-2019

  • Gorący Zdzisław - Przewodniczący Zarządu
  • Gorąca Blandyna - Wiceprzewodnicząca Zarządu
  • Jędryk Tomasz - Sekretarz
  • Witkowski Zbigniew - Skarbnik
  • Błaszczyk Krzysztof - Członek Zarządu

 

Elektor Koła:

  • Błaszczyk Krzysztof

 

Komisja Rewizyjna:

  • Kruszewska Elżbieta - Przewodnicząca
  • Jankiewicz Iwona - Sekretarz
  • Witwicka Grażyna - Członek
projekt i wykonanie strony: SeeSite