MENU

O nas

Celem funkcjonowania Mieszkań Chronionych Wspieranych (MCHW) jest umożliwienie samodzielnego i godnego życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w ramach niezależności i samostanowienia przez umożliwenie twórczego poznania świata, korzystania z możliwości jakie - zgodnie z prawem - przysługują w społeczeństwie, przy zapewnieniu niebędnego wsparcia opiekunów.

Cele realizuje się w szczególnosci poprzez:

1. Organizowanie warunków godnego życia w mieszkaniu, stworzenie domowej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa i świadomości niezależności.

2. Udział w życiu społeczności lokalnej.

3. Edukację społeczeństwa poprzez uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnością intelektualną w toku codziennego funkcjonowania.

4. Asystencję i poradnictwo osobom niepełnosprawnym intelektualnie w załatwianiu ich spraw życiowych, w szczególności w zakresie:

  • nauki i wykorzystania umiejętności gospodarowania budżetem,
  • zaspokajania potrzeb zdrowotnych,
  • nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem,
  • aktywizowania mieszkańców,
  • wspierania poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu życia,
  • umożliwenia niezależnego i godnego życia w warunkach samostanowienia o swoim codziennym życiu,
  • wdrożenia do samodzielności i zaradności osobistej. 

Mieszkanie składa się z 10 - ciu modułów mieszkalnych wraz z łazienkami, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pokoju wspólnego z aneksem kuchennym. Mieszkania Chronione Wspierane funkcjonują w sposób ciągły przez cały rok. 

projekt i wykonanie strony: SeeSite