MENU

Medal "Fideliter et Constanter"

Zarząd Główny PSOUU ustanowił w 1998r. medal "Fideliter et Constanter", co oznacza "Wiernie i wytrwale". Przyznawany jest on osobom, które szczególnie zasłużyły się w realizacji celów statutowych PSOUU, przyczynili się do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzyli warunki przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz działania mające wpływ na poprawę jakości życia osób z upośledzeniem umysłowym.

Za te działania podziękowaliśmy medalem "Fideliter et Constanter"następującym osobom:

p. Jan Ziętek - Właściciel firmy LASTRICO: dziękujemy za okazywaną pomoc, życzliwość i wsparcie oraz wierne i wytrwałe dążenie do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną;

p, Witold Król - Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach: dziękujemy za okazywaną pomoc, życzliwość i wsparcie oraz wierne i wytrwałe dążenie do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną;

p. Leszek Guździoł - Starosta Powiatu Polickiego: dziękujemy za wszechstronną pomoc udzielaną placówkom Koła Terenowego PSOUU w Policach oraz za życzliwość i zainteresowanie oraz zaangażowanie radnych oraz urzędników Starostwa problemami osób z niepełnosprawnością intelektualną;


p. Władysław Diakun - Burmistrz Miasta Police: dziękujemy za otwartość i życzliwość, za 10 lat wspierania inicjatyw i działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie;

p. Beata Karlińska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach: dziękujemy za pomoc i współpracę oraz życzliwość i zainteresowanie problemami osób niepełnosprawnych intelektualnie;


p. Róża Kłys - dziękujemy za wieloletnią pomoc, za przekazaną wiedzę i zaangażowanie. Pani Róża poproszona o pomoc nigdy nie odmówiła wsparcia osobom niepełnosprawnym intelektualnie;

p. Longin Ewald - Honorowy Członek Stowarzyszenia: dziękujemy za wieloletnią pomoc finansową, a także za wsparcie inicjatyw podejmowanych i realizowanych przez Stowarzyszenie;

p. Danuta i Janusz Uścińscy - dziękujemy za współtworzenie polickiego Koła PSOUU oraz za zaangażowanie w różnorodną pomoc i działalność Stowarzyszenia.

Statuetka dziękczynna

Statuetki dziękczynne przekazujemy osobom, które na co dzień pracują i działają w różnych instytucjach, przyczyniającym się do ulepszania warunków życiowych osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W ramach wyrażenia naszej wdzięczności przekazaliśmy statuetki dziękczynne następującym osobom:

 • p. Edyta Rudecka
 • p. Agnieszka Komor
 • p. Andrzej Kowalczyk
 • p. Anna Rąbel
 • p. Halina Bąbol
 • p. Jadwiga Karlińska
 • p. Stanisław Dalgiewicz
 • p. Jan Sławczyński
 • p. Gabriela Doba
 • p. Anna Haraburda

Dziękujemy również za wsparcie firmom:

 • CTL Kargo - p. Ryszard Ząbik
 • Kemipol Sp. Z.o.o. - p. Aleksander Kruszyński
 • Espol - p. Arkadiusz Gralak

Podziękowanie za pracę na rzecz Stowarzyszenia

Za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia statuetki otrzymali:

 • p. Elżbieta Kruszewska
 • p. Elżbieta i Jerzy Łukasik
 • p. Albina Skowrońska
 • p. Henryka i Teofil Choińscy
 • p. Irena Witkowska
 • p. Józef Maciejewski
 • p. Grażyna i Adam Witwiccy
projekt i wykonanie strony: SeeSite