MENU

Historia

Koło w Policach jest jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie. Powstało w 1999r. z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy Police. Rodzice szukali wsparcia we wzajemnych kontaktach, wymianie doświadczeń. Łączyła ich potrzeba i chęć pomocy własnym dzieciom. Chcąc realizować swoje postanowienia wystąpili do władz powiatu polickiego o przekazanie budynku, który mógłby stać się siedzibą Koła oraz miejscem utworzenia placówek służących ich dzieciom. Efektem starań rodziców było uzyskanie akceptacji Władz Samorządowych. Na Sesji Rady Powiatu w dniu 25.08.2000r. przekazano Stowarzyszeniu budynek przy ul. Korczaka 55 w Policach.

Ważne daty

01. I. 2016 poszerzenie WTZ do 35 osób

VI. 2015 zakup auta do przewozu uczestników ŚDS

X.2015 - oddanie do użytku nowego budynku ŚDS

8.X.2013– rozpoczęcie budowy mieszkania Treningowo-Chronionego

IX.2013 poszerzenie ŚDS do 30 osób

21.VI.2012 - podpisanie umowy o wykonanie robót budowalnych „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy PSOUU Koła w Policach”

26.VI.2009 - Uchwała Rady Powiatu o przekazaniu gruntów

27.V.2009 - Konferencja "Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w naszych oczach"

1.IV.2009 - Utworzenie Klubu Sportowego

1.III.2009 - Utworzenie Koła Muzyczno-Teatralnego

2.I.2008 - Uruchomienie Mieszkania Treningowego

V.2007 - Odsłonięcie Kapliczki "Królowej Pokoju" na terenie siedziby PSOUU Koła Terenowego Police

XII.2006 - Zakup samochodu Mercedes Vito do przewozu uczestników placówek

XI.2006 - Otwarcie Samotni i Galerii Prac uczestników WTZ i ŚDS w siedzibie PSOUU Koła Terenowego Police

31.III.2006 - Uchwała Rady Powiatu o przekazanie nieruchomości przy ul. Korczaka 55 w użytkowanie wieczyste na okres 40-stu lat

5.II.2005 - Uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

2004/2005 - Poszerzenie Środowiskowego Domu Samopomocy o pięć miejsc

5.XII.2004 - Wybranie nowego Zarządu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym Członków Stowarzyszenia

29.IX.2004 - Uzyskanie osobowości prawnej

1.XII.2003 - Poszerzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej o 10 miejsc

1.IV.2003 - Uruchomienie Środowiskowego Dom Samopomocy dla 10 osób z niepełnosprawnością intelektualną

IX.2002 - Założenie Klubu "Sasanka" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ich rodziców

22.VIII.2001 - Zakup samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

1.IV.2001 - Rozpoczęcie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną

Tak właśnie rozpoczęła się i trwa droga zorganizowanego ruchu rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

projekt i wykonanie strony: SeeSite