MENU

Mieszkania Chronione Wspierane

Mieszkania Chronione Wspierane są placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektalną Koło w Policach. Mieszkania funkcjonują od 02 października 2017r.

Placówka działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami.

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych.

3. Statutu PSONI Koło w Policach.

4. Regulaminu organizacyjnego Mieszkania Chronionego Wspieranego.

5. Uchwłał Zarządu PSONI Koło w Policach.

Dokumenty do pobrania:
projekt i wykonanie strony: SeeSite