MENU

Warsztat Terapii Zajęciowej na Stronie Facebook

Zapraszamy do interakcji poprzez portal społecznościowy Facebook

Warsztat Terapii Zajęciowej - O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach. Rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2001 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi rehabilitację zawodową, społeczną dla 40 osób niepełnosprawnych ze środowiska. W zajęciach uczestniczą osoby z różnym stopniem niepełnosprawności, począwszy od schorzeń neurologicznych, poprzez niesprawności ruchowe, schorzenia psychiczne lub upośledzenia umysłowe.

Placówka działa na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.

Cel działalności

  • aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
  • stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
projekt i wykonanie strony: SeeSite