MENU

O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest:

 • Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i społeczeństwie.
 • Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną w obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest:

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspierania ich rodzin ( art. 4 Statutu PSONI).

Wszelkie działania organizacji dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną koncentrują się na:

 • Indywidualności każdego człowieka, jego możliwościach i szansach na rozwój.
 • Normalizacji codziennego życia i jego planowaniu.
 • Samostanowieniu, dokonywaniu maksymalnie samodzielnych wyborów.
 • Tworzeniu warunków, do rzeczywistego włączania w główny nurt życia społecznego.
 • Nieustannej, trwającej całe życie nauce i rozwoju umiejętności.

Koło w Policach jest jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie. Powstało w 1999r. z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu gminy Police.

Koło działa na terenie powiatu polickiego. Prowadzi placówki służące rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz terapii .

 • Warsztat Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowy Dom Samopomocy
 • Mieszkanie Treningowe
 • Mieszkania Chronione (w budowie)
 • Klub ”Sasanka”

Z wsparcia Stowarzyszenia korzysta 100 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W prowadzonych placówkach organizacja zatrudnia 31 pracowników.

Zarząd Koła pracuje społecznie.

W 2016r organizacja zmieniła nazwę na: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Siedziba PSONI Koło w Policach

Siedzibą Koła PSONI jest budynek przy ul. Korczaka 57 w Policach.  Teren wokół budynku został wielofunkcyjnie zagospodarowany:

 • tereny zielone - trawnik i ogród kwiatowy;
 • teren sportowy;
 • teren rekreacyjny;
 • parking.

projekt i wykonanie strony: SeeSite