MENU

Bal Karnawałowy pod patronatem Świętego Walentego

Placówki PSONI Police - Środowiskowy Dom Samopomocy i Warsztaty Terapii Zajęciowej zorganizowały imprezę taneczną w miejskim Klubie Nauczyciela. 

Zmiana nazwy Stowarzyszenia

Informujemy, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dniem 02.02.2017 została zmieniona nazwa naszego Stowarzyszenia 

Prelekcja Straży Miejskiej w WTZ

Bezpieczeństwo na co dzień. Naszemu spotkaniu przewodził temat z zakresu bezpiecznych zasad poruszania się w pasie drogowym i podczas pobytu na terenach rekreacyjnych. 

Nowy samochód dla WTZ

Zakupiliśmy nowe auto marki Ford Transit Custom do przewozu naszych uczestników i obsługi placówki WTZ.

Wyjście do kawiarni „Mi Cafe” uczestników MT

W czwartek 26.01.2017r. uczestnicy Mieszkania Treningowego wybrali się do pobliskiej kawiarni „Mi Cafe” w Policach.

Mieszkania Chronione w budowie

Brakuje już tylko 100 tys. zł. do ukończenia inwestycji. Pozostały do wykonania prace wykończeniowe tj. stolarka drzwiowa, wykończenie pomieszczeń, malowanie.

Koło języka angielskiego

Od marca 2016 w WTZ  w ramach zajęć uspołeczniających działa koło języka angielskiego. Skupia ono uczestników warsztatów wokół tematów anglojęzycznych i ma na celu zdobycie umiejętności komunikowania się w języku obcym.

Spotkanie Wigilijne w PSONI w Policach.

Dnia 21 grudnia 2016 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane dla uczestników ŚDS, WTZ oraz członków Stowarzyszenia.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:  Zarząd PSONI, Przewodniczący Rady Miejskiej  – Pan Witold Król, Sponsor - Jan Ziętek oraz  ks. Marcin, który odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa. 

1% PODATKU ZA 2015 ROK

Dzięki Państwa wsparciu zebraliśmy kwotę

22 571,60 zł

Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się do kontynuacji działań statutowych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

projekt i wykonanie strony: SeeSite