MENU

Mieszkanie Treningowe drogą do samodzielności

         

Mieszkanie Treningowe drogą do samodzielności

Projekt "Mieszkanie Treningowe drogą do samodzielności" realizowane jest od 01 kwietnia 2019r. i trwać będzie do 31 marca 2022r. Współfinansowane zostało ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON, https://www.pfron.org.pl/), jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Kurs na samodzielność

Mieszkanie Treningowe to specjalistyczna placówka dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W okresie 01.04.2017r. - 31.03.2019r.  współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON, https://www.pfron.org.pl/) - 95% kosztów, jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udziela wsparcia pełnoletnim osobom niepełnosprawnym intelektualnie.

Konkurs XV

  W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2017r. Mieszkanie Treningowe (MT) realizowało projekt w ramach konkursu XV pn. "Wspieranie niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w Mieszkaniu Treningowym" współfinansowane było ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

projekt i wykonanie strony: SeeSite