MENU

Nasz Dom

 

Środowiskowy Domy Samopomocy PSONI Koło w Policach jest placówką pobytu dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z różnorodnymi sprzężeniami, pochodzących z terenu Gminy Police.

Środowiskowy Dom Samopomocy  funkcjonuje w oparciu o następujące akty i regulacje prawne:

1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).

3.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).

 

Cel działalności

Od wielu już lat ogromny problem stanowi izolacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest ona  konsekwencją braku samodzielności tych osób oraz konieczności zapewnienia im nieustannej pomocy ze strony innych, szczególnie członków rodzin. Problem stanowią również bariery mentalne najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych, skutkujących wycofaniem tych osób  z aktywności społecznej i zawodowej. Wciąż postępujące problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie sprawiają, iż stają one przed pytaniem co dalej będzie z ich dziećmi.

Oferta  Domu wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych, które potrzebują środowiskowego wsparcia ukierunkowanego na terapię społeczną dającą im możliwość funkcjonowania w grupie rówieśniczej, aktywnego spędzania czasu, rozwijania umiejętności z zakresu samoobsługi i zwiększania obszarów samodzielności dostosowanej do indywidualnych możliwości każdego z uczestników zajęć.

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach jest  usamodzielnianie oraz aktywizacja życiowa i społeczna podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem rodzinnym z wykorzystaniem  potencjału lokalnej społeczności.

projekt i wykonanie strony: SeeSite