MENU

Kurs na samodzielność

Projekt realizowany był w ramach konkursu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiekszenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie:

1) Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

pod nazwą "Mieszkanie Treningowe jako forma wsparcia niezależnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie", wykonywanego w terminie od dnia 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2019r.

Zadaniem projektu była poprawa jakości życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (z możliwością wystąpinia niepełnosprawnosci sprzężonych), zapewnienie im możliwości maksymalnie niezależnego funkcjonowania, nabycie umiejętności pozwalających na pełniejsze uczestnctwo w życiu społecznym. Działania na rzecz beneficjentów realizowane były w sposób ciągły, tj. 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek), przez 12 m-cy w roku. Każdy chętny uczestnik mógł wziąć udział w miesięcznym terenigu mieszkaniowym w zespole pięcioosobowym.

Prowadzona w ramach projektu rehabilitacja obejmowała:

a) rekrutację beneficjentów projektu (dobrowolne zgłoszenia)

- zgłoszenie checi uczestnictwa w projekcie przez beneficjenta lub rodzica/opiekuna (najpóżniej w dniu przystapienia do projektu),

- wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych (zgoda na pobyt, zgoda na przetwarzanie danych osobowych) oraz dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności lub innych dokumentów potwierdzajacych niepełnosprawność,

złozenie kompletu dokumentów najpóźniej w dniu przytąpienia do projektu,

- o ostatecznym zakwalifikowanie się do projektu beneficjenci oraz rodzice/opiekunowie zostana poinformowani telefonicznie, pisemnie lub ustnie. Liczy sie kolejność zgłoszeń.

b) ocenę funkcjonalną tj. samodzielności i stopień funkcjonowania psychospołecznego beneficjenta,

c) opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działania dla poszczególnych beneficjentów,

d) prowadzenie treningów samodzielności obejmujacych nastepujące formy wsparcia:

- poranny trening fizjologiczny - od pn do pt w godz. 6:00-8:00

- trening umiejętności prowadzenia życia codziennego - od pn do pt w godz. 14:00-20:00

- wieczorny trening fizjologiczny - od pn do pt w godz. 20:00-22:00

- trening nocny - opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną

e) ocenę nabytych umiejętności beneficjenta.

Projekt realizowany był w placówce PSONI Koło w Policach w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Bankowej 9a/1.


wróć  
projekt i wykonanie strony: SeeSite