MENU

Pracownia komputerowa:

  • nabywanie umiejętności z zakresu obsługi komputera i drukarki,
  • zapoznanie z podstawowymi funkcjami  urządzeń,
  • obsługa edytora tekstu, obsługa multimedialnych programów komputerowych,
  • wykorzystywanie Internetu oraz poczty elektronicznej.
  • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni

 


wróć  
projekt i wykonanie strony: SeeSite