MENU

Pracownia gospodarstwa domowego

  • wykonywanie czynności z zakresu życia codziennego,
  • przygotowanie do jak największej samodzielności w codziennym życiu poprzez naukę przyrządzania prostych posiłków,
  • kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym,
  • planowanie i wykonywanie prostych zakupów,
  • nauka zasad dobrego zachowania przy stole, zasad higieny i czystości oraz zasad racjonalnego żywienia,
  • sprzątanie ze stołów, mycie  naczyń ,
  • porządkowanie pracowni wraz z częścią jadalną,
  • kształtowanie   poczucia wspólnoty, przynależności do grupy, dbania o innych.
  • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni;

wróć  
projekt i wykonanie strony: SeeSite