MENU

Pracownia witrażu

  • doskonalenie umiejętności mechanicznej obróbki szkła witrażowego,
  • poznanie zasad prawidłowego oklejania szkła taśma miedzianą,
  • wykonywanie zgodnie z zasadami mozaiki witrażowej,
  • opracowywanie projektów graficznych wykonywanych kompozycji, według których przebiegać mają kolejne etapy pracy,
  • wykonywanie kompozycji wieloelementowych zamkniętych o kształcie koła, kwadratu, owalu i kompozycje przestrzenne o różnorodnej tematyce,
  • doskonalenie sprawności manualnych, nauka dokładności i wytrwałości,
  • kształtowanie  zmysłu estetki oraz rozwijanie umiejętności organizacyjnych,
  • kształtowanie poprzez pracę aktywnej i twórczej postawy wobec życia,
  • rozwijanie takich cech osobowości jak: cierpliwość, samodzielność, niezależność i odpowiedzialność,
  • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni;

wróć  

Lutowanie

Owijanie wyciętego szkła taśmą miedziową

Tworzenie mozaiki z drobnych elementów szklanych

Owijanie wyciętego szkła taśmą miedziową

projekt i wykonanie strony: SeeSite