MENU

Pracownia rękodzieła

  • realizacja szeroko rozumianej terapii poprzez sztukę.
  • rozbudzanie poczucia piękna i estetyki przy dążeniu do stałej poprawy sprawności ruchowej.
  • prowadzenie zajęć terapeutycznych  dostosowanych indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących. 
  • rozwijanie  zainteresowań, doskonalenie zdolności manualnych, umiejętności planowania i przewidywania.
  • poprzez  prace kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji na świat.
  • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój oraz zgodnie z założeniami  pracowni.

wróć  

projekt i wykonanie strony: SeeSite