MENU

Pracownia stolarska

 • zapoznanie z obróbką drewna,
 • nauka  wycinania w drewnie, szlifowania, lakierowania, wbijania gwoździ,
 • posługiwanie się narzędziami oraz urządzeniami elektrycznymi,
 • nauka samodzielnego wykonywania prostych prac stolarskich
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój oraz zgodnie z założeniami poszczególnych pracowni

 

Pracownia komputerowa:

 • nabywanie umiejętności z zakresu obsługi komputera i drukarki,
 • zapoznanie z podstawowymi funkcjami  urządzeń,
 • obsługa edytora tekstu, obsługa multimedialnych programów komputerowych,
 • wykorzystywanie Internetu oraz poczty elektronicznej.
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni

 

Pracowni Ceramiki

 • przygotowanie materiałów ceramicznych,
 • poznanie zachowania materiałów ceramicznych w czasie obróbki
 • poznanie technik lepienia różnymi metodami: kulkową, z wałeczków, z plastra
 • kształtowanie, modelowanie wyrobów ceramicznych o coraz bardziej skomplikowanych kształtach,
 • poznanie zasad suszenia, wypalania oraz nauka malowania, zdobienia, szkliwienia wyrobów ceramicznych,
 • formowanie, lepienie w glinie
 • wyzwalanie zainteresowań artystycznych, poruszanie wyobraźnia
 • nauka zachowania proporcji oraz perspektywy
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój oraz zgodnie z założeniami poszczególnych pracowni

Pracownia dydaktyczna:

 • gry i programy edukacyjne podtrzymujące  i rozwijające umiejętności szkolne, 
 • różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, uwagę, koncentrację, pamięć, wyobraźnię.
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości,
 • zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni;

 

 

Pracownia rękodzieła

 • realizacja szeroko rozumianej terapii poprzez sztukę.
 • rozbudzanie poczucia piękna i estetyki przy dążeniu do stałej poprawy sprawności ruchowej.
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych  dostosowanych indywidualnie do stanu zdrowia i możliwości osób uczestniczących. 
 • rozwijanie  zainteresowań, doskonalenie zdolności manualnych, umiejętności planowania i przewidywania.
 • poprzez  prace kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji na świat.
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój oraz zgodnie z założeniami  pracowni.

Pracownia gospodarstwa domowego

 • wykonywanie czynności z zakresu życia codziennego,
 • przygotowanie do jak największej samodzielności w codziennym życiu poprzez naukę przyrządzania prostych posiłków,
 • kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym,
 • planowanie i wykonywanie prostych zakupów,
 • nauka zasad dobrego zachowania przy stole, zasad higieny i czystości oraz zasad racjonalnego żywienia,
 • sprzątanie ze stołów, mycie  naczyń ,
 • porządkowanie pracowni wraz z częścią jadalną,
 • kształtowanie   poczucia wspólnoty, przynależności do grupy, dbania o innych.
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni;

Pracownia Doświadczania Świata:

 • poddawanie uczestników czynnej relaksacji i stymulacji zmysłów,
 • stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacania doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu,
 • stymulowanie sprawności umysłowej,
 • rozwój wyobraźni i zwiększenie koncentracji uwagi

 

 

 

Pracownia witrażu

 • doskonalenie umiejętności mechanicznej obróbki szkła witrażowego,
 • poznanie zasad prawidłowego oklejania szkła taśma miedzianą,
 • wykonywanie zgodnie z zasadami mozaiki witrażowej,
 • opracowywanie projektów graficznych wykonywanych kompozycji, według których przebiegać mają kolejne etapy pracy,
 • wykonywanie kompozycji wieloelementowych zamkniętych o kształcie koła, kwadratu, owalu i kompozycje przestrzenne o różnorodnej tematyce,
 • doskonalenie sprawności manualnych, nauka dokładności i wytrwałości,
 • kształtowanie  zmysłu estetki oraz rozwijanie umiejętności organizacyjnych,
 • kształtowanie poprzez pracę aktywnej i twórczej postawy wobec życia,
 • rozwijanie takich cech osobowości jak: cierpliwość, samodzielność, niezależność i odpowiedzialność,
 • realizacja zadań wynikających z indywidualnych planów wspierająco aktywizujących przygotowanych dla każdego uczestnika, uwzględniających  ich możliwości, zdolności i rozwój, zgodnie z założeniami pracowni;
projekt i wykonanie strony: SeeSite