MENU

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków PSONI Koło w Policach

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach uprzejmie zawiadamia,że dnia 25 kwietnia 2019 roku o godz. 16:45 w siedzibie PSONI Koło w Policach przy ul. Korczaka 57 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła.

Zawiadomienie /img/files/ZAWIADOMIENIE%20o%20Walnym%20Zbraniu%201019.pdf

1. Porządek obrad

2. Regulamin obrad /img/files/REGULAMIN%20OBRAD%20Walnego%20Zebrania%202019.pdf

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok /img/files/Sprawozdanie%20merytoryczne%20PSONI%20KO%C5%81O%20Police%202018%2004.04.19.pdf

4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2018 rok/img/files/Wprowadzenie%20do%20sprawozdania%20finansowego%20za%20rok%202018.pdf

5. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 /img/files/BILANS%20sporz%C4%85dzony%20na%20dzie%C5%84%2031.12.2018.pdf

6. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018 /img/files/RACHUNEK%20ZYSK%C3%93W%20I%20STRAT%20sporz%C4%85dzony%20na%20dzie%C5%84%2031.12.2018.pdf

7. Informacja dodatkowa do Bilansu za rok 2018 /img/files/Informacja%20dodatkowa%20do%20bilansu%20za%20rok%202018.pdf


wróć  
projekt i wykonanie strony: SeeSite